Scores

Day 1: Thursday, 19 October (Matches are Best of 3)

   
ASIA DIVISION
  Score
 
PACIFIC DIVISION
Score
BRENT vs. ISB  2 : 1   AISG vs. TCIS  1 : 2
SASPD vs. SASPX  1 : 2   CISS vs. UNIS  2 : 0
WAB vs. CA  2 : 0   SFS vs. HKIS  2 : 1
ISB vs. SASPD 1 : 2   TCIS vs. CISS  2 : 1
SASPX vs. WAB 2 : 0   UNIS vs. SFS  0 : 2
CA vs. BRENT  0 : 2   HKIS vs. AISG  0 : 2
ISB vs. SASPX  0 : 2   TCIS vs. UNIS  2 : 0
SASPD vs. CA  2 : 1   CISS vs. HIKS  2 : 1
BRENT vs. WAB  2 : 0   AISG vs. SFS  0 : 2

Day 2: Friday, 20 October (Matches are Best of 3)

     
ASIA DIVISION
  Score  
PACIFIC DIVISION
Score
WAB vs. SASPD  1 : 2   SFS vs. CISS  2 : 0
SASPX vs. BRENT  1 : 2   UNIS vs. AISG  0 : 2
CA vs. ISB  0 : 2   HKIS vs. TCIS  0 : 2
BRENT vs. SASPD  2 : 0   AISG vs. CISS  2 : 1
WAB vs. ISB  0 : 2   SFS vs. TCIS  2 : 1
SASPX vs. CA  2 : 0   UNIS vs. HKIS  0 : 2
Playoffs 1st through 12th (All matches are now best of 5)    
BRENT vs. CISS  3 : 0   SFS vs. ISB  3 : 1
SASPX vs. AISG  3 : 0   TCIS vs. SASPD  3 : 0
Day 3: Saturday, 21 October (Matches are Best of 5)
   
FINALS     Score   FINALS     Score
WAB vs. UNIS  3 : 0   HKIS vs. CA 3 : 1 
BRENT vs. TCIS  3 : 0   SFS vs. SASPX 0 : 3
CISS vs. SASPD  3 : 1   ISB vs. AISG 0 : 3
WAB vs. HKIS  3 : 2   UNIS vs. CA 3 : 2
CISS vs. AISG  3 : 1   SASPD vs. ISB  1-3
TCIS vs. SFS  3-0          
BRENT vs. SASPX  3-1   ** Shot Gun Start